Direksyon, #4 na kailangan para mabuhay ayon kay Manthamphetamine


Iyon ang kailangan ko ngayon. Naligaw ako ng di ko nalalaman. Pero gusto ko direksyon at aalamin ko kung saan dapat tumungo. Hindi lang bastang paglakad at pagtakbo para lang may marating. Hahanapin ko yan at pupuntahan ko.

Advertisements
Direksyon, #4 na kailangan para mabuhay ayon kay Manthamphetamine